Ιατρείo: Κηφισιάς - Δείτε την διεύθυνση εδώ! Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 808 1928

ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ

πολύποδας
Ο γυναικολογικός πολύποδας είναι ένα ογκίδιο/μόρφωμα που το μέγεθος του κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά έως μερικά εκατοστά και εντοπίζεται στον τράχηλο ή στο ενδομήτριο της μήτρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ύπαρξη πολύποδα μήτρας έχει συμπτώματα όπως:
Αιμορραγία, μεσοκυκλική αιμόρροια, αιμορροία μετά από την επαφή, υπογονιμότητα.

Η διάγνωση του πολύποδα τίθενται με τον πλήρη γυναικολογικό έλεγχο και η αντιμετώπιση του είναι μόνο χειρουργική. Για την ακρίβεια, γίνεται με Υστεροσκόπηση, καθώς πρόκειται για μέθοδο μεγάλης ακρίβειας και ελάχιστης παρεμβατικότητας.

Back to top