Ιατρείo: Κηφισιάς - Δείτε την διεύθυνση εδώ! Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 808 1928

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ενδοσκοπική Χειρουργική

Η Λαπαροσκόπηση και η Υστεροσκόπηση αποτελούν τους 2 βασικούς πυλώνες της σύγχρονης Ενδοσκοπικής Γυναικολογικής Χειρουργικής (Minimal Invasive Procedures).Η Λαπαροσκόπηση είναι η ελάχιστα παρεμβατική χειρουργισή τεχνική, κατά την οποία δεν γίνεται διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων. Η επέμβαση λαμβάνει χώρα διαμέσου πολύ μικρών τομών, από τις οποίες διέρχονται η κάμερα και τα χειρουργικά εργαλεία και αφού έχει διογκωθεί η κοιλιακή χώρα με CO2.
Οι βασικές εφαρμογές της λαπαροσκόπισης είναι:

Υστεροσκοπηση

Η Υστεροσκόπηση γίνεται με την είσοδο κάμερας στο εσωτερικό της μήτρας. (την ενδομητρική κοιλότητα) η οποία μας επιτρέπει να εξετάσουμε με ακρίβεια και αξιοπιστία την ενδομητρική κοιλότητα. Η υστεροσκόπηση μπορεί να είναι διαγνωστική και επεμβατική. Η δεύτερη η επεμβατική χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση πολυπόδων, διαφραγμάτων, ινομυωμάτων, λύση συμφύσεως αλλά και λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών ενδομητρίου σε περιπτώσεις μητρορραγιών, μέσοκυκλικής αιμόρροιας ή εμμηνοπαυσιακής αιμόρριας.

Και οι δύο ενδοσκοπικές αυτές τεχνικές θεωρούνται minimally invasive procedures, και ως επί εκ τούτου η μετεγχειρητική πορεία της γυναίκας είναι σχεδόν ανώδυνη και απολύτως ομαλή. Συνήθως δεν απαιτείται η παραμονή της ασθενούς στο νοσοκομείο, ενώ δύναται να επιστρέψει πολύ σύντομα στις δραστηριότητες ειδικά στην υστεροσκόπιση, αυτό μπορεί να γίνει και αυθημερόν.

Back to top