ΜΑΣΤΟΣ

Εξέταση Στήθους
Στον ετήσιο έλεγχο, εξετάζουμε στο ιατρείο το στήθος με ψηλάφηση και σε περιπτώσεις που απαιτείται και με υπερηχογράφημα. Διδάσκουμε και ενθαρρύνουμε την μηνιαία αυτοεξέταση στις γυναίκες όλων των ηλικιών. Ο σκοπός της αυτοεξέτασης είναι σπουδαίος.

Δεν αναμένεται από τη γυναίκα να τεθεί διάγνωση σε κάποιο εύρημα. Όμως, όταν η αυτοεξέταση γίνεται συχνά, ο εγκέφαλος “χαρτογραφεί”, τους μαστούς και αν ποτέ προκύψει κάτι διαφορετικό στην ψηλάφηση, να μπορεί να το εντοπίσει η ασθενής και να αποταθεί στο γιατρό (ή να προσέλθει για να έλεγχο).

Να σημειώσουμε πως ο ολοκληρωμένος έλεγχος του στήθους περιλαμβάνει τη μαστογραφία, το υπερηχογράφημα και την ψηλάφηση. Ο καρκίνος του στήθους όταν ανευρίσκεται νωρίς είναι ιάσιμος.

Back to top