Ιατρείo: Κηφισιάς - Δείτε την διεύθυνση εδώ! Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 808 1928

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

διάγνωση και παρακολούθηση εγκυμοσύνης
Με κάθε θετικό τεστ εγκυμοσύνης αρχίζει και ένα μοναδικό ταξίδι ζωής. Με γνώμονα αυτό η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης διεξάγεται από εμάς με υψηλό αίσθημα ευθύνης και την ανάπτυξη στενής προσωπικής επαφής με το ζευγάρι. Έτσι, η μέλλουσα μητέρα θα έχει με το σύντροφό της ολιστική μαιευτική φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της κυήσεως και του τοκετού. Δηλαδή:

 
 

Back to top