ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

προγεννητικός έλεγχος
Στην αρχή μιας εγκυμοσύνης, διενεργείται μια σειρά εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι η μέλλουσα μητέρα είναι υγιής και ότι δεν πάσχει από κάποιο νόσημα που μπορεί να επηρεάσει την εγκυμοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της κίνησης, η μέλλουσα μητέρα υποβάλλεται μηνιαίως σε εξέταση, που περιλαμβάνει υπερηχογράφημα ανάπτυξης του εμβρύου, εξετάσεις αίματος εκτίμηση του σωματικού βάρους της εγκύου, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και των σφύξεων. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λαμβάνουν χώρα τα εξής υπερηχογραφήματα:

Σε περιπτώσεις που απαιτείται ή ζητείται από το ζευγάρι:

1* Αν η έγκυος είναι Rhesus αρνητική, τότε ο σύντροφος υποβάλλεται και αυτός σε εξέταση Rhesus. Εάν είναι αρνητικός (Rh-), δεν υπάρχει κανένα θέμα και το μικρό που θα γεννηθεί θα είναι και αυτό Rh-. Εάν ο σύντροφος είναι Rh (+), υπάρχει πιθανότητα να είναι και το έμβρυο RΗ (+) και άρα να έχει ασυμβατότητα με τη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, χορηγείται ενέσιμα στη γυναίκα μία ουσία (γ – σφαιρίνη) για την αποφυγή μιας κατάστασης που είναι γνωστή ως “αιμολυτική νόσος των νεογνών”.

*2 H ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης και το τεστ δρεπανώσεως ανιχνεύουν πιθανή ύπαρξη αιμοσφαιρινοπαθειών. (πχ μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρωση). Με τον όρο “στίγμα” εννοούμε την ετερόζυγο Β’ μεσογειακή αναιμία. Όταν η μέλλουσα μητέρα έχει στίγμα, τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί σε εξέταση και ο σύντροφος. Όταν ένας από τους δύο γονείς έχει στίγμα, το έμβρυο έχει 50% να έχει και αυτό. Το στίγμα δεν επηρεάζει την καθημερινότητα ενός ατόμου.

Όταν και οι δύο γονείς έχουν στίγμα, οι πιθανότητες που προκύπτουν είναι οι εξής :

1) 25% πιθανότητα το έμβρυο/παιδί να έχει μεσογειακή αναιμία.
2) 25% πιθανότητα να μην έχει τίποτε.
3) 50% πιθανότητα να έχει και αυτό στίγμα.

Στις περιπτώσεις αυτές που και οι δύο γονείς έχουν στίγμα, συνιστάται αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης.

κυστικη ινωση

Ο έλεγχος της κυστικής ίνωσης στη χώρα μας δεν περιλαμβάνεται στο προγεννητικό έλεγχο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο τα ζευγάρια να υποβάλλονται στον έλεγχο κυστικής ίνωσης, καθώς αποτελεί μια θανατηφόρο κληρονομούμενη νόσο. Ο εν λόγω έλεγχος είναι μοριακός γονιδιακός έλεγχος και γίνεται με λήψη αίματος ή εξέταση DNA από κύτταρα της παρειάς του στόματος.

 
 

Back to top